Typowe surowce kuchni polskiej

Jak każda kuchnia również i kuchnia polska czy też dokładnie rzecz biorąc kuchnia staropolska oparta jest na pewnych charakterystycznych surowcach czy też składnikach. Zacznijmy od lasów, które przez wiele wieków porastały ogromną część naszego kraju. To właśnie obfitość lasów i puszcz zaowocowała wieloma surowcami czy też składnikami, które stały się nieodłącznym elementem kuchni polskiej. Mowa tu zarówno o owocach runa leśnego takich jak grzyby czy jagody jak i o zwierzynie. Potrawy z dziczyzny do dziś są charakterystycznymi potrawami staropolskimi. W takim wypadku mamy do czynienia z potrawami z dzika, sarny czy dzikich ptaków lub królików. Hodowla drobiu i świń a także bydła mlecznego spowodowała, iż surowce uzyskiwane przy okazji takowej hodowli stały się nieodłącznymi elementami kuchni polskiej. Ponadto warto wspomnieć o dziś już nieco zapomnianych kaszach. Zmniejszenie roli kiedyś tak popularnych kasz wynikło ze sprowadzenia do Europy ziemniaków. Obecnie podstawą wielu potraw są właśnie ziemniaki a także ryż. Ważnym elementem kuchni polskiej są również ryby. Z racji ograniczonego dostępu do morza dużą cześć dań rybnych oparto na rybach słodkowodnych. Oczywiście możemy spotkać również szereg dań opartych na rybach morskich. Dużą rolę w kuchni polskiej odgrywają również rośliny strączkowe z racji swojej wysokiej wartości odżywczej i trwałości. Jeżeli chodzi o owoce to tradycyjnie były to jabłka oraz owoce leśne.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!