Kształtowanie się kuchni polskiej

Wpływ na kształtowanie się kuchni polskiej miał szereg przemian historycznych, jakie były udziałem naszego kraju. Przez ponad tysiąc lat istnienia państwa polskiego na terenach Rzeczpospolitej mieszkała cała mozaika narodowości. Wpłynęło to nie tylko na kulturę czy język, ale również w dużym stopniu na kuchnię. Dlatego też tradycyjna kuchnia polska zawiera w sobie wiele potraw czy też smaków, które powstały właśnie przez mieszanie się wpływów różnych państw i narodowości z kuchnią starosłowiańską. W efekcie takowych dziejów historycznych na kuchnię polską silnie wpływała kuchnia tatarska czy też jeszcze wcześniej mongolska. Poza tym w kuchni staropolskiej widoczne są dość duże wpływy rusińskie, niemieckie, francuskie, żydowskie czy włoskie. Na kuchnię, którą znamy obecnie w dużej mierze wpływ miały zabory, kiedy to ponad sto lat nie mieliśmy do czynienia z własną państwowością. Mieszanie się kultur zwłaszcza kultury wschodniej z zachodnią zaowocowało prawdziwym bogactwem smaku. Tym niemniej kuchnia polska ma również szereg cech charakterystycznych dla kuchni ludów słowiańskich. Na kształtowanie się kuchni miało też wpływ chrześcijaństwo. To właśnie dzięki postom uznawanym w kościele rozpowszechnieniu uległy dania bezmięsne a dokładnie rzecz biorąc w dużej mierze dania rybne. Z racji ograniczonego dostępu do morza w kuchni polskiej prym wiodą ryby słodkowodne tym niemniej nie oznacza to, iż nie występują tam ryby morskie.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!