Dlaczego najlepsi kucharze to mężczyźni?

W dzisiejszych czasach umiejętność przygotowywania potraw nie musi już być podstawową umiejętnością młodego człowieka. Tym niemniej jednak nadal wiele córek opanowuje od swoich matek umiejętność gotowania. Z kolei wielu mężczyzn, choć w dużym stopniu uczestniczy w pracach domowych, tradycyjnie przypisywanych kobietom, jednak w kuchni nie widzi dla siebie miejsca. Ogólnie nadal można przyjąć, że kobiety potrafią w znacznie lepszym stopniu gotować i sporządzać różne potrawy, niż mężczyźni. Dlaczego więc wśród najbardziej znanych i popularnych w mediach kucharzy oraz szefów kuchni, większość stanowią mężczyźni? Otóż, jak można sądzić, mężczyźni dużą część swego czasu wolnego, znacznie większą niż kobiety, poświęcają swoim zainteresowaniom i pasjom. Dla najlepszych mistrzów sztuki kulinarnej, stanowi ona bardziej pasję, niż pracę, stąd osiągają w niej dobre rezultaty. Z kolei duża część kobiet gotuje nie tyle dla przyjemności, co bardziej po prostu dla odpowiedniego wyżywienia całej rodziny. Dla nich jest to bardziej przykry obowiązek, tym trudniejszy, iż często wykonują go zmęczone pracą zawodową i innymi obowiązkami domowymi. Nie oznacza to bynajmniej, że wśród dobrych kucharzy nie ma kobiet, ale bywają one doceniane najczęściej tylko w niewielkim kręgu swojej rodziny i bliskich znajomych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!